Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Scholen

Onderwijs en ontwikkeling

  • Keender biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dit onderwijs is handelings- en opbrengstgericht en kenmerkt zich door ambitie. Passie en actief ontwikkelend vakmanschap zijn daarbij essentieel.
  • De medewerkers scheppen een pedagogisch en didactisch klimaat. Zij realiseren een krachtige en inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen en erkend weten.
  • De medewerkers versterken bij de kinderen het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen en stimuleren ze tot autonomie. Kinderen worden uitgedaagd om vanuit hun eigen leerproces doelgericht hun ambities waar te maken.
  • De onderwijskundige leider heeft visie, werkt toekomstgericht, weet mensen te verbinden en stimuleert een professionele lerende schoolcultuur.
  • Bestuurlijk leiderschap bevordert de kwaliteit van het onderwijs en plaatst onderwijskundig leiderschap centraal. Op alle kwaliteitsgebieden wordt volgens een strategische aanpak een planmatige en cyclische werkwijze bevorderd.

 

 

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl