Missie & Visie

Missie
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs op basis van eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap.

Visie
Keender staat voor primair onderwijs van hoog niveau en staat midden in de samenleving. Aansluitend op haar visie zoekt ze de samenwerking met andere partijen. Vanuit handelingsgericht werken wordt op een waarderende en positieve wijze gekeken naar mogelijkheden en kansen voor elk kind, elke medewerker en iedere ouder.

Keender streeft naar evenwicht tussen kennisontwikkeling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting. Vanuit deze ambitie wil zij, samen met ouders, kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige individuen die vaardig, waardig en aardig zijn. Vaardige kinderen beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt goed te functioneren. Waardige en aardige kinderen kunnen respectvol omgaan met zichzelf en met anderen en op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving.

Keender motiveert en faciliteert de ambities en eigenheid van de scholen en de medewerkers. Haar medewerkers beschikken over deskundigheid, passie en betrokkenheid. Zij worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven.