AVG

U mag er vanuit gaan dat wij verantwoord omgaan met de privacy van onze leerlingen.
Deze bescherming hebben wij goed gewaarborgd en hierop wordt toegezien door onze AVG-functionaris.
Voor vragen, opmerkingen of klachten is deze functionaris bereikbaar via privacy@keender.nl.

Binnenkort treft u op deze pagina alle relevante informatie aan m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.