GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt onze 16 scholen via ouder- en personeelsgeleding. De GMR-leden zijn afgevaardigden van hun school. De GMR heeft als doel het mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen.  

Taken van de GMR: 

  • Het zijn van een professionele sparringpartner voor bestuur en directie.
  • De GMR volgt en toetst het beleid met een kritisch oog. 
  • Het functioneren als belangrijke schakel tussen bestuur en directie enerzijds, en de MR’en en scholen anderzijds. 
  • De GMR denkt en handelt proactief op bovenschools niveau in gemeenschappelijk belang. 
  • De GMR heeft een signaleringsfunctie en doet indien nodig voorstellen tot nieuw te vormen beleid.  

GMR Reglementen:

De GMR is bereikbaar via gmr@keender.nl

De GMR voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit: 

Geleding: Contactpersoon van:
Els Bol Personeelsgeleding, voorzitter, dagelijks bestuur Directies
Marian van Leuken Personeelsgeleding, secretaris, dagelijks bestuur Heeckeren
Bas Hekman Oudergeleding, vicevoorzitter Paus Joannes
Lucelle ter Bogt Oudergeleding De Sterrenboog
Manon Semmekrot Oudergeleding, penningmeester De Petrusschool en St. Jozef
Deniz Yuksel Oudergeleding Het Palet en De Albatros
Henri Kamp Oudergeleding Pius X
Monique Noordink Oudergeleding
Saskia Manenschijn Personeelsgeleding IKC De Kameleon en Honesch
Annelies Waanders Personeelsgeleding Daltonschool Dr. Ariëns en de Kardinaal Alfrink
Maaike Oostendorp Personeelsgeleding Buurse en de St. Bonifatius
Erna Klaver Personeelsgeleding Los Hoes en St. Bonifacius