GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt onze 16 scholen via ouder- en personeelsgeleding. De GMR-leden zijn afgevaardigden van hun school. De GMR heeft als doel het mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen.  

Taken van de GMR: 

  • Het zijn van een professionele sparringpartner voor bestuur en directie.
  • De GMR volgt en toetst het beleid met een kritisch oog. 
  • Het functioneren als belangrijke schakel tussen bestuur en directie enerzijds, en de MR’en en scholen anderzijds. 
  • De GMR denkt en handelt proactief op bovenschools niveau in gemeenschappelijk belang. 
  • De GMR heeft een signaleringsfunctie en doet indien nodig voorstellen tot nieuw te vormen beleid.  

GMR Reglementen:

De GMR is bereikbaar via gmr@keender.nl

De GMR voor het schooljaar 2020-2021 bestaat uit: 

Geleding: Contactpersoon van:
Els Bol Personeelsgeleding, voorzitter
Marian van Leuken Personeelsgeleding, secretaris Heeckeren
Bas Hekman Oudergeleding Paus Joannes
Lucelle te Bogt Oudergeleding, penningmeester De Sterrenboog en St. Jozef
Manon Semmekrot Oudergeleding De Petrusschool
Deniz Yuksel Oudergeleding Het Palet en De Albatros
Maarten Peddemos Oudergeleding Buurse en Honesch
Monique Bolster Oudergeleding Kardinaal Alfrink
Saskia Manenschijn Personeelsgeleding De Kameleon
Annelies Waanders Personeelsgeleding Daltonschool Dr. Ariëns Neede en Het Palet
Tjitske Petersen Personeelsgeleding Pius X en St. Bonifatius Haaksbergen
Erna Klaver Personeelsgeleding Los Hoes en St. Bonifacius St. Isidorushoeve