Samenwerken

Samenwerken in het belang van het onderwijs staat binnen Keender centraal. Wij streven dan ook doelbewust naar samenwerking met anderen, leidend tot synergie.
Zo werken wij vanuit een gezamenlijke passie voor de ontwikkeling van kinderen, o.a. samen met andere schoolbesturen, drie gemeenten en het ObT.