Passend Onderwijs

Het doel van passend onderwijs is om voor ieder kind een passende plek te realiseren. Om dit te kunnen waarmaken is diversiteit qua aanbod en expertise gewenst. Elke school heeft een schoolprofiel waarin staat vermeld welke vorm van ondersteuning er geboden kan worden.

Daarnaast werkt stichting Keender met andere schoolbesturen samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken. De twee samenwerkingsverbanden waarin Keender participeert zijn:

Graag stellen wij u voor aan onze contactpersonen voor passend onderwijs:

Image

Hanneke Hassink

Image

Ambulant Begeleider
Groep 3 t/m 8  

Image

Lemien Hekman

Image

Ambulant Begeleider
Specialist jonge kind 

Image

Andrea Ros

Image
Orthopedagoge