Informatie

Diverse informatie die voor u van belang kan zijn treft u op onze website aan.
Ook de verantwoordingsinformatie over ons onderwijskundige en financiële beleid is openbaar.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons bestuursbureau.