Onderwijs

Ons kwalitatief hoogwaardig onderwijs is handelings- en opbrengstgericht en kenmerkt zich door ambitie. Medewerkers werken met passie en realiseren een krachtige en inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen en erkend weten. Dit versterkt het zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen en stimuleert de autonomie bij kinderen. Hierdoor worden zij uitgedaagd om vanuit hun eigen leerproces doelgericht hun ambities waar te maken.