Samenwerkingsverbanden

Vanuit verbinding en kennisdeling zoekt Keender samenwerking met diverse netwerken.

  • SWV 2302
    Samenwerkingsverband 2302 Primair Onderwijs (SWV 2302 PO) zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms is dat op een speciale school. Maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.
    SWV 2302 PO is een samenwerkingsverband van het onderwijs in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Daarbij zijn ongeveer 34.000 leerlingen betrokken op 180 basisscholen, 5 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband 2302 is opgedeeld in deelregio’s. Keender maakt deel uit van de deelregio Plein Midden Twente (PMT).
  • SWV 2501 (IJssel Berkel)
    Binnen IJssel | Berkel werken schoolbesturen en scholen samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken. Bij elke stap is er sprake van nauwe samenwerking met ouders. We gaan daarbij uit van wat uw kind nodig heeft.