Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Belanghebbenden

Belanghebbenden

  • Ouders maken deel uit van Keender. Samen met hen wordt gewerkt aan een educatief partnerschap. De relatie tussen ouders en school is gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijdse verantwoordelijkheid en onderling begrip. Medewerkers communiceren op een open en respectvolle manier.
  • Keender staat open voor de samenleving en diens diversiteit. Dit resulteert in een proactieve opstelling richting omgeving, zowel lokaal als regionaal.
  • Keender streeft naar doorgaande leerlijnen tussen voorschoolse opvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Partnerschappen binnen een (integraal) kindcentrum dragen daar aan bij.

Laatste nieuws

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl