Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Convent PO

Het Convent PO is een samenwerking van negen schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek en wordt gevormd door schoolbestuurders van deze stichtingen.
Het Convent PO zoekt de kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de gezamenlijke omvang winst te behalen valt met als uitgangspunt dat de autonomie van de besturen overeind blijft.

Daarbij valt te denken aan:

  • kennisdeling;
  • gezamenlijke inkoop van producten en diensten;
  • ondersteuning van een professionele levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling;
  • kweekvijvertrajecten voor management;
  • intervisie en collegiale visitatie;
  • professionalisering onder andere door cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied;
  • gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema’s.

Hieronder de link naar de website van het Convent PO:
www.conventpo.nl

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl