Internet statuut

Beleidsnotitie Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen.

De beleidsnotitie Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen geeft de wijze aan waarop binnen Stichting Keender wordt omgegaan met elektronische informatie- en communicastiemiddelen. Deze regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik en geeft regels over de wijze waarop de controle plaatsvindt. In de regeling vind je o.a. gedragsregels ten aanzien van social media en andere afspraken t.a.v. gebruik en misbruik van internet.

Hieronder vind je de link naar de notitie Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen

D 1.34 Elektronische informatie en communicatiemiddelen – internetstatuut stg Keender