Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Identiteit

Elk kind is welkom bij Keender. De waarden en normen die wij hanteren zijn erop gericht om met elkaar samen te leven op een voor iedereen prettige manier. De waarden passie, verbondenheid, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en efficiency zijn hierbij betekenisgevend.

Keender biedt onderwijs vanuit haar katholieke én haar openbare identiteit en gaat respectvol om met alle geloofsovertuigingen. Onze attitude binnen de samenleving kenmerkt zich door betrokkenheid en solidariteit.

 

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl