lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht Stichting Keender zoekt – per 1 juli 2019 – een nieuw lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van Vastgoed en duurzaamheid.
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Erik Versteege Search, in de persoon van de heer drs. H.M. Claessen.
Voor meer informatie kan met hem contact worden opgenomen.
Op www.erikversteege.nl staat een advertentie, het organisatie- en functieprofiel en een digitaal informatiepakket. In het informatiepakket zijn relevante documenten over de Stichting Keender, de benoemingsprocedure en het tijdschema opgenomen.

Hieronder vindt u de links naar:

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl