Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Personeel

Strategisch personeelsbeleid

Stichting Keender wil door middel van  een weloverwogen plan een personeelsplanning opzetten. Ten aanzien van personeelsleden zijn veel zaken natuurlijk onvoorspelbaar. Toch zien wij mogelijkheden om tijdig gerichte maatregelen te nemen ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden. Daar zetten we de komende jaren op in.

Vergroten kwaliteit en betrokkenheid

Personeelsleden moeten met plezier hun werk kunnen doen. Dat heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van en de betrokkenheid bij het werk. Wij willen dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige interne deskundigheid. Voorkomen moet worden dat het ‘wiel opnieuw wordt uitgevonden’. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. Waar nodig, kan specifieke (externe) deskundigheid in de school worden gehaald. Door middel van het aanvragen van subsidies kunnen we de toepasbaarheid van het strategisch beleid van onze stichting ondersteunen.

Werkgeverschap

  • Keender wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Zij zorgt voor een werkomgeving waarin alle medewerkers met passie hun werk willen, kunnen en mogen doen. De medewerkers zijn regisseur van hun eigen ontwikkeling.Ze zijn trots om bij Keender te werken.
  • Met elkaar creëren de medewerkers goede werkomstandigheden en een gezond werkklimaat. Een omgeving waarin mensen zich prettig voelen en worden uitgedaagd hun vakmanschap verder te ontwikkelen.
  • Bovengenoemd proces spreelt zich af in een professionele lerende organisatie, welke Keender bevordert door middel van een toekomstbestendig, goed doordacht en evenwichtig personeelsbeleid.

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl