Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Netwerken

Netwerken

Binnen de Keender organisatie vinden we het leren van en met elkaar een belangrijke waarde. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor leerkrachten en directies. Door samen te werken, samen nieuwe dingen uit te proberen, elkaar te inspireren en te motiveren versterken mensen elkaar. We proberen dit te realiseren door o.a. het inrichten van netwerken. We hebben op dit moment een netwerk van IB-ers (intern begeleiders),  interne vertrouwenspersonen en een netwerk van directeuren (Directeuren Beraad).

IB-Netwerk

Dit netwerk wordt gevormd door de intern begeleiders van de Keenderscholen en komen 4-5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten vindt uitwisseling en deskundigheidsbevordering plaats t.a.v. onderwerpen betreffende de taak van de intern begeleiders.

Netwerk interne vertrouwenspersonen

Dit netwerk wordt gevormd door de interne vertrouwenspersonen van de Keenderscholen en komt 2 keer per jaar bij elkaar. Tijdens netwerkbijeenkomsten vindt uitwisseling en deskundigheidsbevordering plaats t.a.v. onderwerpen betreffende de taak van de interne vertrouwenspersoon.

Directeurenberaad

Samenwerkingsorgaan van de directeuren van de scholen. Hier vindt afstemming plaats voor wat betreft de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Directeuren werken in werkgroepen samen aan bovenschoolse onderwerpen.

 

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl