Netwerken

Netwerken

Binnen de Keender organisatie vinden we het leren van en met elkaar een belangrijke waarde. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor leerkrachten en directies. Door samen te werken, samen nieuwe dingen uit te proberen, elkaar te inspireren en te motiveren versterken mensen elkaar. We proberen dit te realiseren door o.a. het inrichten van netwerken. We hebben op dit moment een netwerk van interne vertrouwenspersonen en een netwerk van directeuren (Directeuren Beraad).

Netwerk interne vertrouwenspersonen

Dit netwerk wordt gevormd door de interne vertrouwenspersonen van de Keenderscholen en komt 2 keer per jaar bij elkaar. Tijdens netwerkbijeenkomsten vindt uitwisseling en deskundigheidsbevordering plaats t.a.v. onderwerpen betreffende de taak van de interne vertrouwenspersoon.

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl