Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

Directeurenberaad

Directeurenberaad

Samenwerkingsorgaan van de directeuren van de scholen. Hier vindt afstemming plaats voor wat betreft de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Denken vanuit schooloverstijgende belangen is een proces dat binnen het directeurenberaad in gang wordt gezet. Directeuren werken in werkgroepen samen aan bovenschoolse onderwerpen.

 

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl