Directeur van de Petrusschool

Het SchoolvoorbeeldVacatures

Stichting Keender heeft een vacature voor de functie:

Directeur van de Petrusschool 0,7 fte (m/v)

Onze school:

In het ondernemende en zelfvoorzienende dorp Hengevelde staat de katholieke Petrusschool, een Kanjerschool met ruim 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

“Samen werken aan de toekomst”

Wij willen een school zijn waar ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar het kan. We willen kinderen laten groeien op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak. Dit gebeurt in een sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid, samen met onze leerlingen en hun ouders.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.petrushv.nl.

De functie:

Als directeur van de Petrusschool ben je binnen de bestuurlijke kaders verantwoordelijk voor het functioneren van de school. De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het managementstatuut. Je geeft vorm en inhoud aan het strategisch beleid zowel op stichtings- als op schoolniveau. Je participeert daarnaast in het directeurenberaad en levert een actieve bijdrage aan de bovenschoolse beleidsontwikkelingen. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Wij zoeken een directeur die:

 • een coachende leiderschapsstijl hanteert en leiding geeft vanuit vertrouwen;
 • zichtbaar is in de school en veel aandacht heeft voor kinderen, ouders en teamleden;
 • de onderwijskundige lijn en visie wil voortzetten en samen met het team wil uitbouwen;
 • met een gezonde dosis humor, enthousiasme en betrokkenheid een positieve bijdrage levert aan de sfeer;
 • open staat voor ideeën vanuit het team en daar zijn handelen op kan aanpassen;
 • kritisch kan zijn op eigen handelen;
 • communicatief en sociaal vaardig is naar kinderen, ouders, teamleden en omgeving;
 • in staat is om accuraat en ad rem te anticiperen op ontstane situaties;
 • weet wat er speelt in de Hengeveldse gemeenschap en hier proactief een rol in wil spelen;
 • in het bezit is van het diploma schoolleiding of bereid is deze te behalen.

Wij bieden de directeur

 • een enthousiast, gemotiveerd en zelfsturend team;
 • een pedagogisch sterk klimaat tussen kinderen, ouders en leerkrachten;
 • een dorpsschool met betrokken ouders in het ondernemende Hengevelde.

Procedure en tijdpad:

 • Schriftelijke reacties voorzien van CV uiterlijk 15 juni 2021 sturen naar Stichting Keender t.a.v. BAC (benoemingsadviescommissie) BS de Petrusschool, Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen of mailen naar mevr. Ria Deggerich via email: r.deggerich@keender.nl
 • De gesprekken worden gehouden op 24 juni 2021 vanaf 16.00 uur.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Roel Nolten (P&O adviseur) via email: r.nolten@keender.nl.